Atklāta ilustrēta vēstule iespējamiem adresātiem – LR Saeimai, LR Ministru kabinetam, LR Pašvaldību savienībai

DegradVide Merkelis – JANAITIS-4758

Annas muiža. Šeit Garlibs Merķelis sarakstīja savu ievērojamo darbu “Latvieši”

Utopisks projekts, Latvijas simtgadi sagaidot.

 

LATVIJU BEZ GRAUSTIEM!

LATVIJU BEZ DEGRADĒTAS VIDES!

Lai Latvijas simtgadē bez sirdsapziņas pārmetumiem varētu izkārt valsts karogus (arī lielformāta, tādi ierosinājumi dzirdēti), tad tas var notikt tikai sakoptā vidē – padomju okupācijas laiku vizītkartes – graustus un nepabeigtās jaunbūves (ir jau upuri) nojaucot, degradētā vide sakopta. Jubileja ir pateicīgs iemesls, lai beidzot atbrīvotos no ilglaicīgiem, bīstamiem graustiem, no ētiski nepieņemamas vides. Nav tik sarežģīti stādīties priekšā, ko tas valsts mērogā dotu morāli un ekonomiski. Jā, tas ir liels darbs, kas prasītu arī ievērojamus līdzekļus un neatlaidīgu sabiedrības aktivitāti. Tomēr secīgi apzinot, plānojot, piesaistot darba spēku un attiecīgu tehniku, arī talciniekus –voluntierus, tas būtu jādara. Būtu jārekultivē nojaukto graustu vietas. Būtu jāsakārto likumdošanu, kas attiecās uz šo problēmu, jo tai līdz šim nav pievērsta visaptveroša uzmanība. Kad tad, ja ne tagad?

Vispirms būtu jāapzina visi nojaucamie grausti un degradētās vides teritorijas. Noteiktā laikā katrā pašvaldībā radīt iespēju jebkuram pilsonim pieteikt graustu atrašanās vietas, apkopot visu informāciju visās pašvaldībās pēc vienotas sistēmas. Paralēli pieteikšanas iespējai sabiedriskā kārtā, graustu apzināšanu profesionāli veiktu arī katras pašvaldības speciālisti. Piemēram piedāvāju manis iedomātu reģistrācijas karti.

 GRAUSTU REĢISTRĀCIJAS KARTE.

  1. Atrašanās vieta (Novads, pilsēta, pagasts) GPS koordinātas.
  2. Raksturojums (Bijusī funkcija, būves materiāli, uzmērījumi, attālums no ceļa).
  3. Fotofiksācija vismaz no trīs dažādiem punktiem.
  4. Bīstamības stāvokļa novērtējums.
  5. Zemes īpašnieks, uz kura atrodas grausts.
  6. No kura laika.
  7. Prognozējamie materiāli, kas radīsies nojaukšanas procesā.
  8. Nojaukšanai nepieciešamā tehnika.
  9. Rekultivācijas rezultātā iegūta zeme ha.

Kādēļ mums samierināties ar dzīvošanu nesakārtotā, nolaistā vidē, kur ceļmalās ik pa gabalu vīd pamestas grūstošas ēkas, kur pilsētu iekšpagalmu asfalts un mazās ieliņas sastāv tikai no bedrēm, kur mūs apņem ar vecu krāsu nolupušu māju sienas, kur… Ar vienu desiņu cepienu talkas dienas nobeigumā reizi gadā tas nav izdarāms. Kāds sacīs – nav nemaz tik traki. Bet, ja nu ir gan? Regulārs, koordinēts un neatlaidīgs darbs! Vide, domāšana un rīcība ir savstarpēji saistītas lietas. Cik būs tie, kas atgriezīsies Latvijā un būs mierā ar normālai dzīvei nepiemērotu vidi?

Projektam-priekšlikumam pievienoju laikā gaitā uzkrātus, paša uzņemtus attēlus. Iespējams, ka kādi no tiem jau novecojuši. Neņemos katram attēlam pievienot parakstu. Tomēr attēli sniedz priekšstatu, kaut nepilnīgu, par dramatisko situāciju kopumā. Attēli uzņemti – Ķemeros, Suntažos, Nītaurē, Bārtas padomju armijas bijušajā poligonā, Lustes muižā, Kurzemes jūrmalā, Annas muižā, kur Merķelis sarakstījis savu ievērojamo darbu “Latvieši”, pamestas mājas Latgalē un citur, ar sarūsējušiem metāllūžņiem piesārņoti pagalmi, pļavas, lauki. Mazo spēkstaciju sagandētā upīte, Rīgas HES radītā ekoloģiski dramatiskā ainava Ikšķilē, krusta zīme kapsētas izgāztuvē ticīgajā Latgalē…

Labas gribas vadīts, cerībā uz atsaucību

Gunārs Janaitis

13.04. 2016.

GRAUSTI DAŽĀDĀS LATVIJAS VIETĀS

 PADOMJU ARMIJAS POLIGONS PIE BĀRTAS

 DAUGAVAS KRASTS PIE IKŠĶILES UN CITUR – MAZĀ HES UN RĪGAS HES RADĪTĀ AINAVA

SADALES TĪKLI

ĶEMERI

                                                                                                                                                                                                               SUNTAŽI

                   KULTŪRAS NAMA GRAUSTS JAUNAUCĒ

SADZĪVES AINAS

ĶĪNĀ RAŽOTI.  LATVJU TAUTU MEITAS UN DĒLI

PAMESTAS MĀJAS LATVIJĀ. TE TIKAI DAŽAS

PAVARDI PAMESTIE…