ARĪ AIZMIRSTIE IR AR MUMS

ANDRIS JAKUBĀNS.

ANDRIS JAKUBĀNS

Gunārs Janaitis:

Kā es redzu Andri Jakubānu, kad viņu iedomāju? Preses nams. Ceļš no kafejnīcas ved gar marmorakmens sienu, uz kuras caur ziemas dārza lielajiem logiem krīt gaisma. No kafejnīcas izveļās skaļa kompānija – laikraksta “Literatūra un Māksla” darbinieku kunkulis ar gara auguma pašpuiku centrā. Viņi smej, žestikulē, virzīdamies uz liftu telpu, lai tiktu pašā augšējā stāvā savās cellēs. Tad, lūk, tas smējējs kunkuļa vidū ir Andris Jakubāns. Ar apdzisušu cigaretes izsmēķi lūpu kaktiņā, rokām abās kabatās, mazliet uz priekšu augumā sameties, ar krekla ļipu ārpus biksēm mugurpusē, aktīvu un smējēju pāri visam. Viņš izskatījās kā pilnīgi brīvs cilvēks. Un cilvēki ap viņu – arī neatkarīgi, cik nu neatkarīgi pagājušā gadsimta setiņdesmitajos, astoņdesmitajos varēja būt. Ja ļoti vēlējās. Andris Jakubāns LM redakcijā vadīja prozas nodaļu un ne tikai. Ar idejām, savām atziņām bagātināja laikrakstu. Arī redaktoru Jāni Škaparu.

Pirms 15 gadiem izdevniecība “Nordik” klajā laida Andra Jakubāna “33 stāsti” ar Gunta Bereļa priekšvārdu – Andra Jakubāna atgriešanās. Varētu pieņemt, ka šogad Andra 75. gadadienā Jakubāns kārtējo reizi atkal atgriežas no aizmirstības. Atgriežas vismaz savās apaļajās vai pusapaļajās dzimšanas dienās.

Ojārs Vācietis, savulaik priecājoties par Andra Jakubāna parādīšanos jauno literātu pulkā, dzejniecei un izdevniecības “Liesma” redaktorei Dainai Avotiņai vēstījis: “Daini, saproti, no viņa iznāks lietaskoks! Papūlies, lai šis manuskripts ilgi pie jums neguļ! Laidiet tautā! Cilvēkiem tādu vajag kā svaigu gaisu. Jakubāns ir smējējs, un viņa smiekli ir ārstējoši”.

Ja ners tevī nedzīvo, smējējs no tevis neiznāks. Radās Andra izlolots padomju birokrātijas un aprobežotības tēls – Cumlaks. Tam tautā bija liela piekrišana. Kādu laiku ģipsī veidotais Cumlaks greznojās Rakstnieku mājas priekšā Vesetas ielā Rīgā. Cumlaks samērā bieži atļāvās irgoties laikraksta LM humora pielikumā ”Literatūriņa un Māksliņa”. Pat Mākslas dienās Rīgā Cumlaks ir piedalījies, stāvēdams uz padomju “lepnākā” auto zaporožecs…

Tad kā patiesībā – Andris Jakubāns ir atgriezies vai nav!? Bet neatkarīgi no tā – 2016. gada 28. februārī atzīmējam viņa 75. Dzimšanas dienu.

 

Ēriks Hānbergs:

“Andris Jakubāns bija zibens uzturētājs. Neļāva snauduļot. Pats bija dīdīgs un citus tramīgus darīja. Urdīgs. Gan dzīvošanā. Gan publicistikā. Gan stāstos. Astoņus gadus ar Andri bijām cieši kopdarbīgi redaktorēdami un direktorēdami laikrakstu ” Neatkarīgā Cīņa” ( vēlāk – ” Neatkarīgā Rīta Avīze ” ). Vienubrīd preses klāstā mūsu avīze tirāžas skalā, pašiem par brīnumu, bija vispieprasītākā. Droši vien arī tāpēc, ka mans kolēģis ik pa brīdim lasītājus pārsteidza kā dramaturgs un kā režisors ar žilbinošiem piedāvājumiem. Vienudien uzrunāja žurnālisti Ritu Blaumani: ” Tu tagad būsi Hedvigas kundze! ” Tādējādi tapa avīzes ielikums” Hedvigas kundzes avīze”. Drukātais dialogs ar dažāda gadagājuma sievietēm nobriedināja vajadzību pēc kalendāriska veidola” Hedvigas kundzes gadagrāmata”. ( No 1996.g.-2000.g.). Jakubāns iedibināja 362 interviju ciklu “Tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam “( Kārlis Sausnītis – populārais feļetonists Pēteris Ēteris par mums ironizēja: “Tad jau es nedrīkstu lasīt, ja stāsta tikai jums…”) Andris iedibināja apgādu ” Jakubāna un Hānberga bibliotēka”. Redaktors impulsēja akciju “Jurģonkulis uzrunā”. Vidzemes ( Matīsa) tirgū ik nedēļas redakcijas pārstāvji kopā ar Zemnieku savienības atjaunotāju Aivaru Berķi mistiskā Jurģonkuļa pilnvarojumā pulcināja Latvijas jaunsaimniekotājus un viņu iespējamos izpalīgus līgumdarījumu sarunās. Matīsa tirgus murdēja interesentu pārpilnībā.

Andris Jakubāns, pats vairs nebūdams klātesošs, tomēr klātesoši turpinās piemiņas aizbildniecības izpausmēs: Rīgas Latviešu biedrības Omulību klubiņā atkalsmaidot par Andra Jakubāna satīriski radīto aprobežotā birokrāta H. Cumlaka tēlu; Jakubāna stāstu izskanējumā radio pirmajā programā Kārļa Auškāpa lasījumā; Andra Bernāta iecerētajā aplūkojumā žurnālā “Patiesā Dzīve”.”

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s