IDEJA un REZULTĀTS

NACBIBLIO-Janaitis-3854

 

Nebūdams speciālists arhitektūrā, mans vērtējums par Nacionālās bibliotēkas ēku un tās integrāciju vidē varētu būt pietiekami neatkarīgs. Protams, neesmu pasargāts no pārmetumiem par it kā tendenciozu skatu punktu izvēli, jo neesmu ievērojis skaisti lirisko stilu, bet uzņēmis reālo situāciju tādu, kāda tā bija sestdien, 2014. gada maija pēdējā pēcpusdienā, situāciju kādu to būtu varējis redzēt jebkurš, kas skata šo bloga lapu. Fotoattēli – divu riņķu gājiens ap bibliotēkas ēku, attālinājoties no tās ne vairāk kā metrus 250. Mans nodoms nav apvainot nedz tos, kas ziemas salā veidoja entuziastu ķēdi simboliskai grāmatu pārvietošanai no vecās ēkas uz jauno pili, nedz Stikla kalna idejas autoru un viņa aizstāvjus. Šo uzskatījumu varētu vēl turpināt. Jūs jautāsiet – tad kādēļ to vajadzēja rādīt? Atbildu. Tādēļ, lai mēs vienmēr daudz pamatīgāk padomātu par to, ko darām, kā darām. Cik vērts, praktisks un skaists ir tik ilgu cerību un cīniņu rezultāts. Saulcerīt, vai Antiņa Zelta zirgs tiks līdz Stikla kalna augšai Tevi modināt!?

DARBI TURPINĀS

TRANSPORTS

STABU SĒRGA

IEEJAS FASĀDE

TUVĀ APKĀRTNE, VIDE