Maksa par gaisu un atkritumiem

Krējuma siera kārbiņas priekšpuse, kas lielveikalā pavērsta pret pircēju. Tā pati kārbiņa skatā no gala. Vācijas ražojums.