LAIKS MUMS BŪT

 

 

Ir LAIKS ! – mēs sakām.

Nav LAIKA ! – vēl biežāk atkārtojam.

LAIKS sākt un LAIKS  beigt…

LAIKS sēt un LAIKS pļaut…

LAIKS dzīvot un LAIKS mirt…

Kā Remarka grāmatas virsraksts…

Mums dotais LAIKS…

LAIKS kā fizikāls un eksistenciāls jēdziens.

Pagātne. Tagadne. Nākotne.

Mēs  sekundes daļā, stundā, diennaktī, mēnesī, gados.

Ne visi – gadsimtā.

Mirklis un mūžība. Visa mūsu esība telpā un LAIKĀ.

 Vai ir tā, ka liela daļa cilvēku neapzinās sevi LAIKĀ? Bet ko nozīmē – apzināties sevi LAIKĀ? Vai nepārtraukti domāt un nervozēt, ka  mūžam nevienam netveramais un neapstādināmais LAIKS izslīd kā smiltis caur pirkstiem, ka nav iespējams atgriezties bijušajā LAIKĀ, nepārtraukti apgrūtināt sevi ar zūdoša LAIKA izjūtu, būt konfliktā vai pakļauties  LAIKAM, kurā dzīvojam.

Vai LAIKS  būtībā eksistē? Iespējams cilvēks laika jēdzienu ir pielīdzinājis sava mūža LAIKMĒRAM, sadalot šo LAIKU sadzīvē praktiski lietojamās mērvienībās. Aizgājušo pagātni  sadalot gadsimtos, LAIKMETOS?

 Kristīgajos priekšstatos LAIKS ir providence – augstākā griba, kas lemj pasaules likteni LAIKĀ. Lai atceramies, ka kristīgā pasaule LAIKU skaita kopš Kristus dzimšanas. Bet gadu mija tautām pasaulē nav vienā un tajā pašā LAIKĀ.  Vai mūsu LAIKS beigsies ar sludināto Kristus otrreizējo atnākšanu? Vai ar pasaules bojā eju? Kur tādā gadījumā palIks LAIKS LAIKU LAIKOS reģistrētais?

 Nākotne ir tā neziņa, kuras dēļ vērts dzīvot, lai to uzzinātu. Burvji pasakās pareģo nākotnes aprises. Pārmaiņu LAIKOS aug pieprasījums pēc zīlniekiem un astrologiem.

Un bībele, kā LAIKA tulks.

 Austrumu filosofija piedāvā arī tādu uzskatu, ka nav ne nākotnes, ne pagātnes. Ir tikai viena mūžīga tagadne. Man ir pilnīgi pretējs viedoklis, ka  tagadnes vispār nav vai pareizāk sakot tā ir, kā neizmērojami īss slīdošs mirklis no tagadnes uz pagātni. Ja teikumu sākot Jūs esat nonākuši tā vidusdaļā, tad tā sākums ir jau pagātnē, bet nepasacītās domas beigas  – nākotnē.

LAIKA īstā daba esot tāda, kā cilvēks to savās sajūtās piedzīvo. LAIKS subjektīvi spēj būt saspiesti īsā vai izstiepti garā stāvoklī. Laimīgie stundas neskaita… Un, cik neticami ilgi var vilkties LAIKS, ja Jūsu dzīvībai draud briesmas! Arī intensīvi sabiedriskie notikumi un personīgie pārdzīvojumi LAIKU dara blīvāku. Un katrs būs piedzīvojis mirkļus, kad LAIKS it kā apstājas. Tas tik tā – mūsu izjūtās. Patiesîbå LAIKS ir nežēlīgs tieši tādēļ, ka  nav apstādināms.

 Tagad un nekad vairs!

 LAIKA  līnija, kas nāk no kosmiskās, vēl neizzinātās pagātnes – pasaules rašanās, mūs šķērsodama, turpināsies nākotnē. Pagātne, kas mums šķiet zināma kā notikusi, LAIKA virzībā spēj mainīties novērtējumā. Mēs nemitīgi ceram un reizē šaubāmies, ka nākotne būs labāka un tā veltīgi cerot rit no gada gads. Nāk pirmdiena, kad kārtējo reizi esam nolēmuši sākt jaunu dzīvi. Ar gada sākumu jau nu gan noteikti! Jaunu dzīvi sākt bieži piedāvā reklāmteksti, kas zīmuli/tastatūru graužot, sacerēti reklāmaģentūrās. Jaunu dzīvi cilvēkams, diemžēl, nav lemts sākt. Tikai turpināt iesākto.

Tā LAIKS māna mūs, tā mānam sevi. Dzīve rit. Mēs turpināmies nākotnē mūsu bērnos, paši nākdami no savu vecāku pagātnes.

 Mēs ejam uz gadu miju. Ja cilvēces politiķu un sociālās nesaticības neprāts nepārtrauks daudzu cilvēku LAIKA līniju, ja mums katram būs lemts, mēs sasniegsim 2012. gadu.

Gadi gan tiek skaitīti ar sekunžu precizitāti, kaut pats LAIKS ir bezgalīgs.

LAIKS beigt.

 Kamēr es rakstīju šīs rindas, gāja mans LAIKS, kamēr Jūs lasījāt manis rakstīto, gāja Jūsu LAIKS… Veiksmīgu Jauno gadu!

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s